11 cze Brak komentarzy admin Bialkowski , ,

Współczesną gospodarkę możemy bez cienia wątpliwości nazwać gospodarką globalną. Praktycznie każdy przedsiębiorca musi brać pod uwagę w mniejszym lub większym stopniu kontekst międzynarodowy, który wpływa na rynek. Każdy biznes ma jakieś powiązania z rynkami zagranicznymi i dlatego też dobrze jest podjąć współpracę z takimi podmiotami, który wspomogą przy trudnych sytuacjach.

Jednym z problemów, przed którymi stoi firma prowadząca działalność na rynki międzynarodowym jest problem kursów walutowych. Różnice tu występujące mogą być dość dużym obciążeniem dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sytuacji dużych obrotów z zagranicą. Koszty występujące wówczas mogą być na tyle duże, że należałoby poszukać takich rozwiązań, które w znacznej mierze zminimalizowałyby je.

Wydaje się, że jednym z pozytywnych rozwiązań jest znalezienie banku, który prowadziłby rachunki firmowe w euro. Taki bank zajmując się obsługą przedsiębiorstwa od strony finansowej, zapewniałby mu również finansowanie na rynkach zagranicznych. W ten sposób posiadając możliwość prowadzenia transakcji w różnych systemach walutowych firma unika konieczności każdorazowego przewalutowania po dokonanej transakcji. Z konta prowadzonego w euro można przecież również dokonywać płatności za granicą za zakupione tam towary i usługi. Wszystko zależy od rozmiaru prowadzenia działalności za granicą i jakiego rodzaju oraz wielkości są to transakcje. Nad takim rozwiązaniem warto się zastanowić, gdy działalność na rynkach zagranicznych jest długotrwała i znacząca. Przy tego typu rachunku należy podkreślić fakt, że płatności w euro są dość popularne również na rynkach spoza strefy euro. Dlatego też warto rozważyć zasadność posiadania takiego konta także w sytuacji, gdy nasi partnerzy handlowi są spoza Europy. Biznes wówczas staje się dużo prostszy i nie musimy się martwić, że tracimy na przewalutowaniu naszych transakcji na polskie złotówki. Co więcej biorąc pod uwagę konkurencję panującą na rynku bankowym, możemy postarać się znaleźć taką ofertę wśród propozycji bakowych, która byłby dla naszego przedsiębiorstwa bardzo korzystna. Należy wówczas sprawdzić, czy opcja możliwości prowadzenia subkonta firmowego w euro nie jest nadmiernie obciążona opłatami i czy zawiera te same wszystkie funkcjonalności co konto firmowe prowadzone w złotówkach. Co więcej większość banków idąc z duchem czasu i zdając sobie sprawy z umiędzynarodowienia gospodarki wprowadza znaczne ułatwienia dla przedsiębiorstw, które chcą wyruszyć na podbój międzynarodowych rynków. Jest to o tyle korzystne, ponieważ po latach systemu komunistycznego nasza gospodarka rozwija się znakomicie i polskie firmy w coraz większym stopniu starają się podbić światową gospodarkę.

Podsumowując należy podkreślić dużą rolę sprawnego systemu bankowego we współczesnym prowadzeniu biznesu. Procesy globalizacyjne zaszły na tyle głęboko, że przedsiębiorstwa powinny rozpatrywać opcję prowadzenia rachunków firmowych w walutach obcych, aby uniknąć kosztów związanych z przewalutowaniem.