26 maj Brak komentarzy admin Bialkowski , ,

W dzisiejszych czasach konsumpcjonizmu, ludzie wciąż odczuwają niedosyt. Wciąż chcą czegoś więcej, mając wrażenie, że jeżeli to posiądą to wtedy wreszcie będą zadowoleni i spełnieni. Jak można przypuszczać, to oczywiście nie następuje. Pojawiają się za to wieloletnie długi oraz zobowiązania, które comiesięcznie trzeba spłacać do różnych banków. Zazwyczaj bowiem nie jest to jeden kredyt czy też jedna pożyczka. Jest to kilka zobowiązań, które każdego miesiąca trzeba spłacać do różnych banków. Niezależnie od tego czy rata kredytu jest stosunkowo duża,czy też wręcz przeciwnie, nie jest rzeczą przyjemną regularne pilnowanie comiesięcznych spłat.

Zarobki za wykonywaną pracę wcale nie są wysokie i jeżeli do tego dojdą nawet te najmniejsze regularne potrącenia w celu uregulowania kredytu to sytuacja finansowa może rysować się mało zachęcająco. Ludzie biorą kredyty na potęgę. Kredyty hipoteczne na zakup domu, albo mieszkania, mniejsze kredyty na samochód, bądź egzotyczne wyjazdy zagraniczne oraz wreszcie te stosunkowo najniższe kredyty na remont oraz odświeżenie swoich czterech kątów. To wszystko samo w sobie nie jest rzeczą złą. Problem pojawia się jednak wówczas, kiedy człowiek przecenia swój budżet domowy oraz możliwości finansowe, pragnąc żyć ponad stan, albo co gorsza chcąc mieć więcej oraz lepiej, bo wszyscy tak mają i on nie może być gorszy. Na takie sytuacje z pomocą przychodzą banki w postaci innego rodzaju pomocy finansowej.

Czym jest zatem kredyt konsolidacyjny?

Z pewnością nie każdy słyszał o tego rodzaju możliwości regulacji swoich zobowiązań kredytowych. Charakteryzuje się on możnością zaciągnięcia jednego większego kredytu w jednym banku, zamiast tych kilku mniejszych w różnych innych bankach. Stwarza to dodatkową możliwość korzyści finansowych, gdyż comiesięczna rata będzie zdecydowanie mniejsza w porównaniu do tych poprzednio spłacanych. Mimo, że definicja tego rodzaju kredytu brzmi bardzo obiecująco (w istocie rzeczy rzeczywiście tak jest), to trzeba brać pod uwagę, że nie każda sytuacja finansowa pozwala na podjęcie takiego kroku. Po pierwsze nie wszystkie typy kredytów podlegają łączeniu. Kolejnym takim aspektem jest fakt, że nie ma możliwości wypłaty całości środków zobowiązanemu, tak ażeby on sam zadecydował kiedy i w jaki sposób rozporządzi tą sumą. Tym wszystkim zajmuje się już bank.

Trzeba także zwrócić uwagę, że bank przed udzieleniem takiego kredytu, bardzo dokładnie sprawdza, czy dłużnik sumiennie oraz regularnie uiszczał wszystkie należności. Małe będą szanse przyznania kredytu konsolidacyjnego, jeżeli w przeszłości pojawiały się sytuacje niewypłacalności ze strony zobowiązanego, nieregularne wpłaty oraz utrudniony kontakt z dłużnikiem. Trzeba mieć na uwadze również aspekt, że jeżeli kredyt konsolidacyjny będzie musiał być pokryty hipoteką to będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami w postaci na przykład wyceny nieruchomości przez zawodowego rzeczoznawcę oraz z kosztami wpisowymi, czyli innymi słowy obowiązkowym wpisem hipoteki do księgi wieczystej.