Zasadniczym argumentem, który przeważa szalę tego czy wyjeżdżać celem poszukiwania pracy do obcego kraju czy też nie, są czynniki finansowe. Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej w granicach naszego kraju na przełomie ostatnich dziesięcioleci, zarobki jednak wciąż dla dużej ilości obywateli nie są zbytnio korzystne. Dla przykładu – hydraulik wykonujący pracę w